*هماهنــگـــــ بــا ریتـــــم بــــاران*

من از عشق بارون به دریا زدم

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ

خیال گم شده


من سکوتم را نوشتم

بردل گلبرگی از جنس بلور

اشک را دادم به خاک

از صدای بی صدای روزگار 

روزگار از دونی اش آخر چه سود ؟

در دل افسانه های نابه کار

درمسیر مرغکی از جنس باد

نامه ایی دادم به گلبرگ خیال

گم شدم در عمق فرداهای دور

نم نمک از سایه های بی ظهور

گشتم و آخر ندیدم عاشقی

که کند جانش فدای یار خود 

هرکجا رفتم دلی پیدا نشد

خالی از نیرنگ و فریاد و دروغ

پاهایم خسته اند

گم شداندو بال وپر را بسته اند

خاک من خاکستر پروانه هاست

شعرمن سرشار ازاین ناگفته هاست
♥ چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ ساعت 18:31 توسط " فریــــــــــــبـــا"